Aktiviti Membaca dan MenulisKebun Sayur Pak Cik MiziKereta Malaysia - Proton SagaBina Ayat 1Kata Kerja 2

 

Kata HubungPenjodoh Bilangan

Membina ayat (1)
Bina ayat berdasarkan rajah tukar ganti di bawah.


Membina ayat (2)
Bina ayat berdasarkan rajah tukar ganti di bawah.
Kata Adjektif

Kata KerjaKereta Malaysia - Proton


Kereta Malaysia - PeroduaSuku KataKad Imbasan Membaca
Perdana Menteri MalaysiaWarna


Sains dan Kita


Nama Sayur-sayuran

Setelah membelajari Unit 25 Kebun Sayur Datuk, pelbagai jenis sayur diperkenalkan kepada murid.Untuk memperkukuhkan ingatan murid, jadi saya menyediakan gambar dan sayur-sayuran sebagai rujukan murid.